Dvikrypčio įkrovimo technologija leidžia elektromobiliams ne tik gauti, bet ir atiduoti perteklinę energiją namų ūkiams ar biurams. Tam reikia tik paprasto esamų įkrovos stotelių pritaikymo, nes abipusis kroviklis yra integruojamas automobiliuose.

15 ZOE modelio automobilių, įkraunamų dvikrypčiu būdu, bus išbandomi Europoje visus 2019 metus, siekiant parengti būsimus Grupės abipusio įkrovimo technologijos siūlymus ir paruošti standartus. Šie bandymai jau pradėti Utrechte (Nyderlanduose) ir Porto Santo saloje (Madeiros salynas Portugalijoje). Toliau jie vyks Prancūzijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Švedijoje ir Danijoje.

Dvikrypčio įkrovimo privalumai

Dvikrypčio įkrovimo, dar vadinamo automobiliu, prijungtu prie tinklo (angl. vehicle to grid), principas reguliuoja elektromobilio akumuliatoriaus įkrovimą ir iškrovimą pagal naudotojo poreikius ir tinkle prieinamos elektros kiekį. Daugiausiai jis įkraunamas esant elektros pertekliui įkrovimo stotelėje, tai yra atsinaujinančiosios energijos gamybos pikų metu. Bet automobiliai gali ir įleisti elektros į tinklą vartojimo pikų metu – esant jos deficitui. Taigi elektromobiliai gali tarnauti kaip energijos laikinojo saugojimo prietaisai. Taip elektros tinklas optimizuoja vietinės atsinaujinančiosios energijos tiekimą ir sumažina infrastruktūros kaštus, o klientai džiaugiasi galėdami pigiau ir taupiau vartoti elektrą. Be to, jiems atlyginama už elektros tinklui suteiktą paslaugą.

Bandymų tikslai išmatuoti galimybes ir naudą

„Renault“ grupės tikslas yra dvigubas: dideliu mastu išmatuoti dvikrypčio krovimo įgyvendinimo galimybes ir apskaičiuoti galimos naudos dydį. Šie bandymai ypač padės:

  • patvirtinti į elektromobilį integruoto sprendimo techninius ir ekonominius privalumus;
  • konkrečiai įrodyti vietiniam ir nacionaliniam elektros tinklui teikiamų paslaugų vertę: saulės ir vėjo energijos vartojimo skatinimą, tinklo dažnio arba įtampos kontroliavimą, taip pat infrastruktūros kaštų sumažinimą;
  • parengti energijos saugojimo mobiliojo prietaiso reglamentavimo sistemą, atrasti jos apribojimus ir pasiūlyti konkrečius sprendimus;
  • rengti bendruosius standartus, kurie yra būtinoji demonstravimo plačiu mastu sąlyga.

 „Šia iniciatyva „Renault“ grupė stiprina savo, kaip visiems skirtų elektromobilių lyderės ir energetikos pokyčio veikėjos, vaidmenį. Dvikryptis įkrovimas – tai svarbiausias „Renault“ grupės sukurtų išmaniųjų elektros ekosistemų ramstis. Mes pasirinkome į automobilį integruotą technologiją, todėl galime optimizuoti įkrovos stotelės kaštus, taigi – palengvinti masinę plėtrą“, – praneša „Renault“ grupės Elektromobilių padalinio direktorius Gillesʼis Normandʼas.