Balandžio 22-ąją įkurta Lietuvos techninio sporto federacijų asociacija (LTSFA). Federacijų susivienijimą lėmė siekis skatinti valstybines institucijas suteikti lygias galimybes visoms sporto šakoms. Asociaciją sudaro: automobilių, motociklų, motorlaivių, orlaivių bei vandens motociklų sporto federacijos. Organizacijos, kurios būstinė bus Kauno mieste, prezidentu išrinktas Lietuvos motorlaivių federacijos generalinis sekretorius Karolis Ramoška.

Pagrindiniai tikslai, numatyti LTSFA priimtuose įstatuose, yra: techninių sporto šakų atstovavimas Lietuvos valstybinėse institucijose, taip pat siekis būti įtrauktoms į įvairias tarpinstitucines komisijas, darbo grupes bei susivienijus turėti svaresnį žodį sprendžiant su techninėmis sporto šakomis susijusius klausimus. Kitas svarbus tikslas – tai skaidraus ir lygiateisiško visų sporto šakų finansavimo siekimas.

Kaip parodė rezultatai, bendradarbiavimas jau davė vaisių, todėl būtina tęsti kryptingą bei koordinuotą darbą. Asociacijos ištakomis galima vadinti dar palyginus neseniai šių penkių federacijų suburtą iniciatyvinę grupę. Pastaroji aktyviai dalyvavo svarstant patiriamus iššūkius bei koreguojant teisės aktų, tokių kaip LR Sporto įstatymas, projektus. Savo poziciją jos turėjo galimybę tiesiogiai išsakyti Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijai, o pagrindinėms valstybės institucijoms išsiuntė argumentuotus oficialius raštus, į kuriuos buvo sureaguota.

Konkretūs pagrindiniai uždaviniai techninio sporto šakų federacijoms apima tokius gyvybiškai svarbius klausimus, kaip: valstybei priklausančių bazių modernizavimas, vienodų galimybių teisės aktuose iškovojimas bei demokratiška pasiekimų vertinimo sistema. Nepaisant turimų nelygių konkurencinių sąlygų, techninių šakų atstovai sėkmingai garsina Lietuvą puikiais pasiekimais. Galime didžiuotis, turėdami pasaulio ir Europos čempionus bei prizininkus, taipogi prestižinių varžybų nugalėtojus savo klasėse bei daugelį kitų atstovų, pelniusių mažesnes, tačiau reikšmingas pergales. Verta paminėti, kad šie atstovai turi ryškų privalumą prieš daugelį kitų – įranga, kurią naudoja sportininkai, yra įsigyjama už jų pačių surinktas lėšas, o viskas, ko prašoma iš valstybės, yra sąlygos sportuoti.

Asociacija siekia prisidėti ir prie opių klausimų visam Lietuvos sportui iškėlimo. Vienas iš pavyzdžių – tai valstybės tarnautojų trūkumas, sprendžiant sporto finansavimo bei strategijos klausimus. Paaiškėjus, jog administracinė našta yra užkrauta vos septyniems žmonėms, tampa akivaizdu, jog toks nedidelis kolektyvas negali efektyviai veikti dėl milžiniško darbo krūvio, todėl yra priverstas priiminėti kompromisinius sprendimus. Esant tokiai situacijai, ilgalaikės strategijos Lietuvos sportui suformavimas ir laikymasis tampa labai sudėtingais uždaviniais.

Lietuvos techninio sporto federacijų asociacija ateityje planuoja apimti ir daugiau visuomenei aktualių klausimų sprendimą. Vienas iš kurių – tai visų transporto priemones valdančių asmenų kultūros bei atsakingumo kėlimas. Jei šiandien greičiausiai nepamatysime profesionalaus sportininko gatvėje, vandens telkiniuose ar kitose viešose vietose, keliančio pavojų sau ir aplinkiniams, tai kalbant apie likusią visuomenės dalį, yra likę nemažai darbo, skiepijant atsakingą elgesį.