Neteisybės arba tvarkos, kuri užuot tarnavusi žmogui, yra nukreipiama prieš jį, mūsų krašte netrūksta. Geriausiai tai pastebi tiesiogiai su tuo susiduriantys asmenys. Dažniausiai tai būna mūsų regiono verslininkai, kurie nori dirbti sąžiningai ir tvarkingai.

Apie vieną tokią problemą – iš užsienio atvykstančių motociklų importo procedūras bei registravimą, šį kartą atvirai prabilo „MotoPro“ motociklų prekybos salono, užsiimančio prekyba motociklais, jų atsarginėmis dalimis, kitais moto reikmenimis, o be savo pagrindinės veiklos dar puoselėjančio motociklizmo idėją Lietuvoje komercijos direktorius Dainius Sakalauskas.

IMGP9005 (Large)https://autobanas.files.wordpress.com/2013/12/imgp9005-large.jpg?w=150&h=100 150w, https://autobanas.files.wordpress.com/2013/12/imgp9005-large.jpg?w=300&h=200 300w, https://autobanas.files.wordpress.com/2013/12/imgp9005-large.jpg?w=768&h=511 768w, https://autobanas.files.wordpress.com/2013/12/imgp9005-large.jpg 1024w” sizes=”(max-width: 547px) 100vw, 547px”>

Pasak D. Sakalausko, dirbdama šioje srityje įmonė susidūrė pati ir sulaukė ne vieno prašymo iš klientų padėti išspręsti problemas, su kuriomis dažnokai tenka susidurti vykdant motociklų pirkimo – pardavimo sandorius ir registruojant motociklus VĮ „Regitra“.

Motociklų savininkams problemos kyla pirmą kartą Lietuvos Respublikoje registruojant iš trečiųjų šalių (ne Europos Bendrijos narių) importuotus motociklus. Reikalas tas, kad mūsų tautiečiai, nors ir labai norėtų važinėti naujais motociklais, visgi, kaip ir automobilių atveju, dažniausiai renkasi naudotą ar net kažkiek daužtą transportą. Įprasta naudoto ir daužto motociklo įvežimo tvarka yra tokia: jis atkeliauja į Lietuvos Respublikos teritoriją, yra defektuojamas nepriklausomų ekspertų, nustatoma jo vidutinė rinkos kaina, išminusuojama laukiančio remonto kaina ir už likutinę motociklo vertę sumokami mokesčiai.

Viskas kaip ir būtų aišku, bet problemos prasideda, kai motociklo „modeliniai metai“, nurodyti lydinčiuose dokumentuose (angl. Title – transporto priemonės registracijos liudijime) bei VIN kode (vehicle identification number)  nesutampa su motociklo pagaminimo metais arba pirmosios registracijos metais. VĮ Regitra tokiais atvejais Kelių transporto priemonės registracijos liudijime (toliau – Registracijos liudijimas) nurodo ne „modelinius metus“, bet motociklo pagaminimo metus arba pirmosios registracijos metus.

Atkreiptinas dėmesys, kad transporto priemonės dokumentuos (Title) arba VIN kode nurodomi „modeliniai metai“ žymi kada gamintojas išleidžia į rinką konkretaus modelio (modifikacijos) motociklą. Kaip taisyklė „modeliniai metai“ prasideda anksčiau už kalendorinius metus, dažniausiai vasarą (tai susiję su masinėmis gamyklų darbuotojų atostogomis arba naujo modelio (modifikacijos) išleidimu (pvz. 2004 m. rudenį pagaminti motociklai yra pažymėti kaip 2005 modelinių metų produkcija). Pavyzdžiui motociklų gamintojo „Harley-Davidson“ „modeliniai metai“ žymimi VIN kodo 10-uoju simboliu, nurodant paskutinį metų simbolį (pvz. 2008 modelinių metų motociklo VIN kode 10-uoju simboliu nurodomas simbolis „8″).

Kaip rodo statistika, didžiąją dalį į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių importuojamų motociklų sudaro iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) importuojami motociklai. Iš JAV importuojamų transporto priemonių lydinčiuosiuose dokumentuose visuomet nurodomi tik „modeliniai metai“ kurie sutampa su modelinius metus nusakančiu simboliu motociklo VIN kode. Atgabenus motociklą, visos muitinės procedūros, įskaitant mokėtino muito dydžio nustatymą, atliekamos taip pat atsižvelgiant tik į motociklo lydinčiuosiuose dokumentuose nurodytus metus, t.y. į „modelinius metus“.

Taip pat, motociklą pateikus registruoti VĮ „Regitra“, motociklo Registracijos liudijime nurodomi jau ne „modeliniai metai“ nurodyti motociklo lydinčiuosiuose dokumentuose ir VIN kode, bet ant motociklo rėmo priklijuotoje identifikacinėje kortelėje (lipduke) nurodyti motociklo pagaminimo metai (angl. „date manufactured“). Jei pagaminimo metai nesutampa su motociklo „modeliniais metais“, tokiu būdu motociklas nepagrįstai „pasendinamas“ vieneriais

metais. Dėl to mažėja motociklo vertė ir jo savininkas patiria materialinius nuostolius.

„25. Importuojamų naudotų transporto priemonių muitiniam įvertinimui taikant atitinkamų markių ir modelių naudotų transporto priemonių importo kainas, nurodytas naudotų transporto priemonių importo kainų žinyne (kataloge), arba rinkos kainą, nurodytą naudotų transporto priemonių rinkos kainų žinyne (kataloge), taip pat nustatant transporto priemonių rinkos vertę iki apgadinimo lyginamosios vertės metodu, JAV ir Kanadoje pagamintų transporto priemonių pagaminimo data laikoma data, nurodyta tokias transporto priemones lydinčiuose registracijos dokumentuose, kitų transporto priemonių pagaminimo data – data, nustatyta vadovaujantis Lengvųjų automobilių (jų numeruojamų agregatų) pagaminimo datos nustatymo instrukcija, patvirtinta Muitinės departamento direktoriaus 1996 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 60 (Žin., 1996, Nr. 14-378), ir kitais prieinamais informacijos apie importuojamų transporto priemonių senumą šaltiniais.“ (DĖL IMPORTUOJAMŲ NAUDOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ MUITINIO ĮVERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO)

Be to, iš JAV atgabenti motociklai vienu metu turi praeiti ne tik Lietuvos Respublikos norminiais aktais numatytą transporto priemonių atitikties patikrą, bet ir Techninę apžiūrą. Jeigu motociklas iš JAV atvyko be informacinio lipduko, sunku bus įrodyti, kad jis atitinka mūsų šalyje galiojančius norminius aktus. Dalis motociklų savininkų, siekdami šito išvengti, imasi įvairiausių gudrybių, tačiau tai nėra išeitis.

Dažni atvejai, kai į Lietuvą importuojami motociklai neturi ant motociklo rėmo priklijuotų identifikacinių kortelių (lipdukų) arba jos būna pažeistos (subraižytos eksploatuojant motociklą ir pan.). Tokiais atvejais VĮ „Regitra“ registruojant motociklą, Registracijos liudijime visai nenurodoma motociklo pirmosios registracijos ar pagaminimo datos. Tai akivaizdžiai apsunkina vėlesnę motociklo realizaciją. Registracijos liudijime nurodant bent jau motociklo „modelinius metus“ ši problema nebūtų tokia aktuali, nes „modeliniai metai“ visuomet būna nurodyti motociklo VIN kode, kuris būna iškaltas arba išgraviruotas ant motociklo rėmo, todėl atsitiktinis VIN kodo sužalojimas yra neįmanomas.

Kita problema su kuria susiduriama mūsų rinkoje kyla tada, kai motociklo „modeliniai metai“ nesutampa su jo pagaminimo metais. Ši problema susijusi su motociklų gamintojų pateikiama informacija ir motociklų autentiškumu. Motociklų rinkoje egzistuoja išskirtiniai egzemplioriai – tai taip vadinamieji „jubiliejiniai modeliai“, kurių išskirtinumą lemia būtent „modeliniai metai“. Tai motociklai, kuriuos gamintojas išleido pažymėdamas kokią nors iškilią datą (sukaktį). Tokie motociklų modeliai yra geresnės sąrangos, būna pažymėti skiriamaisiais ženklais ir simboliais. Šie motociklai yra ypač vertinami rinkoje ir jų kaina būna ženkliai didesnė negu kitais metais pagamintų motociklų.

Gamintojai „jubiliejinius modelius“ sieja būtent su „modeliniais metais“, t.y. jubiliejiniais laikomi būtent nurodytais „modeliniais metais“ pagaminti motociklai. Tokių motociklų Registracijos liudijimuose nurodant ne „modelinius metus“, bet pagaminimo arba pirmos registracijos metus, iškraipoma gamintojų pateikiama informacija apie motociklą, dėl ko neretai kyla painiava dėl motociklo autentiškumo.

LR Vidaus reikalų ministro 2005-06-28 įsakymu Nr. 1V-204 „Dėl Kelių transporto priemonės registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) patvirtinto Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo 5.7.2. punkte numatyta, kad Kelių transporto priemonės registracijos liudijimo (toliau – Registracijos liudijimas) pirmojoje pusėje įrašoma „B“ ir transporto priemonės pirmosios registracijos data. To paties teisės akto 12.2. punkte numatyta, kad Registracijos liudijimo antrojoje pusėje, skiltyje „Žymos“ įrašomi transporto priemonės pagaminimo metai, kai nėra galimybių nustatyti pirmosios registracijos datos arba pirmosios registracijos datos metai daugiau nei vieneriais metais skiriasi nuo transporto priemonės pagaminimo metų.

Minėtas teisės aktas nenumato, kad Registracijos liudijime būtų nurodomi „modeliniai metai“, tačiau mums yra žinomi pavieniai atvejai, kai motociklo savininko pageidavimu motociklo Registracijos liudijime skiltyje „Žymos“ yra nurodomi „modeliniai metai“.

Tai, kad motociklų registracijos problema yra ganėtinai aktuli, aiškiai rodo ir socialiniuose tinkluose vykusi apklausa:

„Šiuo metu registruojant iš užsienio atgabentą motociklą techniniame pase kaip pagaminimo data rašoma ant rėmo lipduko užrašyta data, kuri gali skirtis nuo motociklo modelinių metų nurodytų motociklo VIN. Pvz. JAV perkate 2011 metų, o ant lipduko nurodyta 2010-12. Kaip manote ar suinteresuoti asmenys turėtų kreiptis į Regitrą ir kitas susijusias institucijas, ir pabandyti pakeisti šią nuostatą.“

Absoliuti dauguma apklausoje pasisakiusių respondentų buvo už tai, kad esama tvarka būtų keičiama ir supaprastinta.

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, prašome tvarką galinčių keisti valstybinių institucijų -VĮ Regitra, Muitinės departamentas prie  Finansų ministerijos, Vidaus reikalų ministerija – pagal kompetenciją imtis priemonių pakeisti Lietuvoje taikomą ydingą praktiką, dėl kurios kenčia motociklų savininkai. Siūlytume įtvirtinti praktiką, kad tais atvejais, kai motociklo „modeliniai metai“, nurodyti motociklo VIN kode ir/ar importo lydinčiuosiuose dokumentuose, nesutampa su motociklo pagaminimo metais arba pirmosios registracijos metais, Registracijos liudijimo skiltyje „Žymos“ būtų privalomai nurodomi motociklo „modeliniai metai“. Tokiu būdu Registracijos liudijime būtų pateikiama išsami informacija apie transporto priemonės pagaminimo ir eksploatacijos pradžios datą, o asmenys sudarantys transporto priemonių (motociklų) pirkimo – pardavimo sandorius nebūtų klaidinami ir gautų išsamią informaciją. Įgyvendinus šią nuostatą būtų išvengta painiavos, kai Registracijos liudijimuose pateikiama informacija apie transporto priemonės (motociklo) pagaminimo metus nesutampa su gamintojo nurodomais motociklo modelio (modifikacijos) pagaminimo metais, bei būtų užtikrinti motociklų savininkų interesai.