dujos

Europos Sąjungos politikams vienareikšmiškai formuojant žaliąjį kursą, o verslo įmonėms keliant vis aukštesnius tvarumo tikslus, ieškoma būdų dekarbonizuoti krovinių pervežimui naudojamą sunkųjį transportą. Elektros pavaros ar kitos netaršios technologijos į sunkvežimių parkus kol kas skverbiasi lėtai, tad vienu iš sprendimų tapo gamtinėmis biodujomis varomi vilkikai. Šiandien Lietuvoje jau beveik nebeliko didesnių vežėjų, kurių parkuose nebūtų…

Vartotojų atstovai siūlo valdžiai atkreipti dėmesį į kol kas retai aptariamą degalų rūšį – suskystintas naftos dujas (SND).