Tolede, Ispanija, vienas vairuotojas nusprendė aplankyti bažnyčią.

Ir tam jis pasirinko ne tik keistoką laiką – naktį, bet ir būdą – vyras į pastatą įvažiavo automobiliu. Jis pralėkė visą patalpą ir, gerokai apgadinęs pastato vidų, sustojo tik ties altoriumi.

Šventojo Jono Evangelisto bažnyčia buvo „aplankyta“ Sonseko municipalitete.

Nuotraukoje matosi ne tik prie altoriaus paliktas automobilis, bet ir sulaužyti bei išmėtyti suolai. Gerokai nuo „lankytojo“ nukentėjo ir bažnyčios durys.

Teisėsaugos organai netruko nustatyti, kad automobilį vairavo vietos 35-erių gyventojas. Neįvardinti šaltiniai praneša, kad vyras nusprendė esą jį apsėdo velnias ir vienintelė vieta, kur jis galėjo saugiai pasislėpti, buvo bažnyčios altorius. „Vizito“ bažnyčioje metu vyras patyrė rimtų traumų ir buvo skubiai hospitalizuotas. Jo sveikatai sustiprėjus, vairuotojas gali būti suimtas.