Motociklo vairavimas miesto spūstyse reikalauja nemažos patirties ir suvokimo, kad automobilių vairuotojai į pasaulį žiūri kiek kitaip.

Statistika rodo, kad dažnai avarijos, į kurias patenka motociklai, atsitinka todėl, jog motociklo vairuotojas galvoja ne tik už save, bet ir už automobilio vairuotoją bei bando nuspėti pastarojo veiksmus. Deja, automobilių vairuotojai, paprastai, elgiasi kitaip, negu tikisi motociklininkai ir tai baigiasi susidūrimu.

Automobilių vairuotojai vis dar į motociklininkus žiūri kaip į antrarūšius eismo dalyvius, todėl persirikiuodami nerodo posūkių arba nepaiso pirmumo teisės. Motociklininkas, būdamas automobilio vairuotojo vietoje, elgtųsi pagal taisykles ir nesitiki naujų pavojų. Deja, tai yra klaida. Įpraskite važiuodami spūstyje išlaikyti manevravimui užtektiną atstumą tiek iš priekio, tiek ir iš galo. Ir visada atidžiai stebėkite situaciją priešais. Jau verčiau iš anksto mažinti greiti, negu mėginti staigiai sustoti paskutinę akimirką. Taigi, situacijos keliuose, kurių galima išvengti.

Kai automobilis suka

Automobilių vairuotojai retai jaudinasi dėl galimo susidūrimo su motociklu, nes tokiu atveju smarkiau nukentės būtent pastarasis. Visa kas kita, kai jūs važiuojate motociklu, tad jei judate dešine juosta, priekyje – posūkis į dešinę, o po kairę – automobilis, būkite atidūs. Automobilis gali netikėtai, net nerodydamas posūkio ir nekreipdamas į jus dėmesio, pradėti sukti. Būkite pasirengę staigiai stabdyti. Jeigu važiuojate paskui automobilį ir artėja posūkis, taip pat būkite atidūs – automobilio vairuotojas, net neperspėjąs, gali pradėti stabdyti bandydamas įsukti į posūkį. Stenkitės laikytis kaip galima toliau nuo automobilio arba, jei yra galimybė, persirikiuokite į kairę juostą. Neverta važiuoti automobiliui iš paskos.

Posūkis į kairę

Jeigu gatvėje su dvipusiu eismu norite sukti į kairę, signalizuokite apie tai iš anksto, gerokai prieš pradedant manevrą. Reikalas tas, kad iš paskos važiuojantys automobiliai signalo iškart gali ir nepastebėti. Tai – pavojinga. Prieš posūkį sustokite savo juostoje. Jeigu per daug išlysite į priešpriešinio eismo juostą, jus gali partrenkti koks nors atlekiantis „kelių erelis“. Dėl didelio greičio jūsų gali nepastebėti arba pastebėti per vėlai, bet tai jau nieko nebepakeis. Motociklininkams posūkiai į kairę – patys pavojingiausi, tad jei yra galimybė, jų reiktų vengti. Jau verčiau pasiekti artimiausią šviesoforą, saugiai apsisukti ir tada grįžti. Taip išvengsite pavojaus ir bereikalingos rizikos.

Kai važiuojate paskui automobilį

Dažnai priešais važiuojantis automobilis, netikėtai jums, ima stabdyti. Deja, kaltas šiuo atveju jūs, nes neatidžiai stebėjote kelią arba nesilaikėte saugaus atstumo. Išvengti tokio susidūrimo ganėtinai lengva: visada išlaikykite saugų atstumą, kad, esant reikalui, būtų vietos manevrams. Ir žiūrėkite į priekį, kad žinotumėt, kas jūsų laukia. Klaidinga stebėti priešais važiuojančių automobilių STOP signalus ir nesidomėti bendra situacija kelyje. Išnaudokite savo privalumą – sėdite aukščiau už kitus vairuotojus, taigi ir matote daugiau. Problemą kelyje galite pastebėti gerokai anksčiau už kitus ir laiku pradėti stabdyti. 

Šviesoforai

Čia situacija kiek kitokia: kai jūs mažinate greitį arba sustojate, automobilis gali atsitrenkti į jus. Įpraskite prieš staigiau stabdant ties šviesoforu, pasižiūrėti atgal. Gal iš paskos atlekia koks nors „erelis“, planuojantis prašokti per geltoną šviesoforo signalą. Ties šviesoforu stabdykite ne juostos viduryje, o krašte – lekiančiam iš paskos atsiras vietos manevrui, sumažės tikimybė, kad jūs susidursite. Sustoję taip pat nepamirškite žvilgčioti į užpakalinio vaizdo veidrodėlius. Jeigu stabdant kelias buvo tuščias, galbūt dabar juo jau kas nors atskrieja. Atsargiau su dešiniame kelkraštyje stovinčiais automobiliais – iš jų gali lipti žmonės. Niekada nelenkite automobilio iš dešinės.

Atminkite

Visada laikykitės saugaus atstumo. Būkite atidūs ir susikaupę: vairuojant negalima žioplinėti. Atminkite, kad dažniausiai susiduriama būtent nesilaikant atstumo.

Visada akimis ieškokite atsarginių kelių, kad staigiai stabdant arba manevruojant turėtumėte tam reikiamos erdvės.

Atsargiai ties posūkiais į kairę: žymiai saugiau apsisukti ties artimiausiu šviesoforu ir vėliau sukti į dešinę. Sugaišite tam tik kelias minutes, tačiau išvengsite susidūrimo tiek su važiuojančiais iš paskos, tiek su atlekiančiais iš priekio.

Ties šviesoforais stenkitės nestoti juostos viduryje. Gerokai saugiau stovėti juostos pakraštyje. Ypač tokiu atveju, jei iš paskos važiuojančio automobilio vairuotojas nusprendė šokti į sankryžą degant draudžiamam signalui ar prie vairo sėdi nevisai blaivus asmuo.

Nelenkite iš dešinės šalikelėje stovinčių automobilių. Maža kas ir kada sugalvos iš jų išlipti