Artėjant Tarptautinei moters dienai, „Renault“ fondas – kurio tikslas, skatinti integraciją ir tvarų mobilumą – stiprina savo paramą socialinei įvairovei ir lygioms galimybėms, įsipareigodamas bendradarbiauti su „Led By HER“ asociacija, skatinančia moterų verslumą.

2014 m. Chiara Condi, siekdama prisidėti prie didesnio moterų verslininkių skaičiaus, įkūrė „Led By HER“ asociaciją, kasmet remiančią maždaug trisdešimt moterų, kuriančių savo verslo projektus ir patyrusių diskriminaciją. Verslumo ekosistemos, verslo mokyklų, įmonių ir 2500 narių bendruomenės bei 300 savanorių Prancūzijoje dėka „Led By HER“ suteikia šioms moterims galimybę atkurti savo projektus.

Pasirašydamas šią trejų metų filantropinę partnerystę su „Led By HER“ asociacija, „Renault“ fondas siekia asociacijai suteikti finansinę paramą ir prisidėti prie moterų verslumo plėtros bei:

  • Organizuoti solidarumo įsipareigojimų dienas: šios komandos kūrimo dienos leis darbuotojams dalytis savo profesiniais įgūdžiais su asociacijos naudos gavėjomis. Tokia sistema taip pat realizuoti daugelio darbuotojų norą savanoriškai dalyvauti visuomeninėje veikloje.
  • Prisidėti prie „FoundHERLab“ plėtros: per šią skaitmeninę platformą darbuotojai, norintys dalyvauti mentorystės programoje, gali susisiekti su moterimis verslininkėmis.
  • Dalyvauti „LED By HER“ programinės įrangos kūrėjų maratonuose: per būsimą programinės įrangos kūrėjų maratoną (hakatoną) „Renault“ įmonių grupės darbuotojai, ypač „Agile“ specialistai, padės projektų vadovams valdyti savo komandas ir padėti joms augti.

 

Chiara Condi, „Led By HER“ įkūrėja ir prezidentė: „Led By HER“ pašaukimas yra užtikrinti nestabiliose situacijose atsidūrusių moterų poreikius, kad jos, kurdamos savo startuolius, būtų remiamos ir palaikomos. Mūsų partnerių bendrovių – tokių kaip „Renault“ įmonių grupė – darbuotojams suteikiamos galimybės pasidalinti savo įgūdžiais per mentorystės programą arba kartais per programinės įrangos kūrėjų maratonus yra įrodymas, kad jie sugeba atlikti svarbų vaidmenį už savo sienų ir prisidėti prie tokios visuomenės, kurioje už lygybę nebereikia kovoti, nes tai – jau realybė.“

 Oliveris Faustas, Įmonių socialinės atsakomybės ir „Renault“ fondo direktorius: „Renault“ fondo misija atitinka „Mobilize“, įmonių grupės socialinės atsakomybės politiką, kuria siekiama skatinti integraciją ir tvarų mobilumą. Mūsų kaip rėmėjų sprendimas įsipareigoti remti „Led By HER“ atitinka mūsų siekį remti verslumą kaip svertą pažeidžiamų asmenų įtraukimui ir padėti moterims, nukentėjusioms nuo diskriminacijos ir smurto dėl lyties.“