2020-2021 metais Tarptautinės automobilių sporto veteranų asociacijos vykdytas projektas „Tarptautinio ralio „Kauno ruduo 2020“ organizavimas ir automobilių sporto edukaciniai renginiai“ (SRF-SRO-2020-1-0137) bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto veiklos – ralio „Kauno ruduo 2020“ organizavimas (2020 m. rugsėjo 18-19 d.), sporto renginio vietose vykdomos teminės edukacijos – subūrė Kauno miesto ir rajono bei  Šakių bendruomenes, pristatant joms automobilių sportą kaip patrauklią veiklą visoms amžiaus ir socialinėms grupėms.

Itin didelio susidomėjimo sulaukė projekto metu organizuoti seminarai, kurių metu buvo orientuotasi vaikų ir jaunimo tikslinę grupę, kuri vėliau tęstų veiklas automobilių sporte kaip mėgėjai, tobulintų įgūdžius ir įgytas žinias.

Suorganizuoti 10 seminarų Kaune – ralio vairuotojo, ralio šturmano ir ralio teisėjo parengimo temomis.

Automobilių sportas – patraukli sporto šaka ir aktyvaus laisvalaikio praleidimo būdas įvairaus amžiaus žmonėms, sietinas su saugumu keliuose, kelių eismo kultūra, technikos išmanymu. Šios sporto šakos renginiai, kokiame regione jis vyktų, pritraukia daug žiūrovų, savanorių, suburia bendruomenę organizuojant renginį bei skatina tolimesnes iniciatyvas, sietinas su fizinio aktyvumo veiklomis.

Renginio tradicijos bus tęsiamos ir 2021 metais Tarptautinės automobilių sporto veteranų asociacijos šių metų spalio 8-9 dienomis rengiamame tarptautiniame ralyje „Kauno ruduo 2021“

Algimanto BRAZAIČIO nuotraukos